LINDBERG-SAND, Å. Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov. Högre utbildning, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 40–57, 2023. DOI: 10.23865/hu.v13.5135. Disponível em: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/5135. Acesso em: 10 juni. 2023.