SATAØEN, H. L. «Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner. Högre utbildning, v. 4, n. 2, p. 95-108, 9 sep. 2014.