MALMBERG, A. Seminariestruktur för att hjälpa studenter att tänka om en etablerad praktik. Högre utbildning, v. 4, n. 2, p. 141-145, 9 sep. 2014.