SIVENBRING, J. Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen. Högre utbildning, v. 7, n. 1, p. 1-12, 10 juli 2017.