BOLANDER LAKSOV, K. Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 55–68, 2018. DOI: 10.23865/hu.v8.996. Disponível em: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/996. Acesso em: 25 sep. 2022.