Wolrath Söderberg, Maria. 2017. ”Kritisk självreflektion I Komplexa frågor: Att hjälpa Studenterna Att Ta Makten över Sitt tänkande”. Högre Utbildning 7 (2), 77-90. https://doi.org/10.23865/hu.v7.1024.