Danielsson, Anna, Kristina Andersson, Annica Gullberg, och Anita Hussénius. 2018. ”Naturvetenskap för Yngre Barn – kunskapsinnehåll I lärarstudenters Beskrivningar Av Sin Framtida Undervisning”. Högre utbildning 8 (1), 1-13. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1112.