Florin Sädbom, Rebecka, Johan Bäcklund, Helena Anderström, och Lena Manderstedt. 2019. ”En Skenbar Tydlighet? En Studie Om VFU-Handledares Och lärarstudenters Beskrivningar Av Hur bedömningsmatrisen används I Handledningssamtal”. Högre utbildning 9 (1):48-60. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1289.