Perander, Katarina, Monica Londen, Gunilla Holm, och Susanne Tiihonen. 2020. ”Becoming a University Student: An Emotional Rollercoaster”. Högre Utbildning 10 (1), 1-12. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1462.