Johansson, Ingela, och Gudrun Seiler-Holmer. 2019. ”Utmaning Eller tillgång? Att Undervisa modersmålstalare I språkutbildning På Universitetet”. Högre utbildning 9 (1), 60-77. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1471.