Wennerberg, Jeanna, Vendela Blomström, och Eva Nobel. 2019. ”Kollegial stöttning Genom Auskultation – Ett sätt Att Utveckla Ett Akademiskt lärarskap”. Högre Utbildning 9 (1), 78-84. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1515.