Elbe, Jörgen, och Carl Olsmats. 2020. ”Reflektioner Kring En högre Utbildning Som lägger Grunden för Bildade företagsekonomer”. Högre Utbildning 10 (2), 55-65. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1573.