Zackariasson, Maria. 2019. ”Balansen Mellan Att Uppmuntra Och ställa Krav. En Reflektion över Studenters Uppsatsskrivande I Relation till Stress Och stöttning”. Högre Utbildning 9 (2), 15-24. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1662.