Zackariasson, Maria. 2019. ”Balansen Mellan Att Uppmuntra Och ställa Krav. En Reflektion över Studenters Uppsatsskrivande I Relation till Stress Och stöttning”. Högre utbildning 9 (2):15-24. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1662.