Persson, Christel, Maria Melén, och Daniel Einarson. 2020. ”Undervisning för hållbar Utveckling: Att stödja högskolelärares Arbete Med Agenda 2030”. Högre Utbildning 10 (1), 18-24. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949.