Economou, Catarina, och Elin Ennerberg. 2020. ”Flerspråkighet Och transspråkande I lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro Med förhinder?”. Högre utbildning 10 (2), 75-89. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2211.