Pleijel, Richard. 2021. ”Ytinlärning Och djupinlärning – En Kritisk Reflektion Kring Normativa Tolkningar Av Begrepp I Den Samtida högskolepedagogiska Diskursen”. Högre Utbildning 11 (1), 16-26. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2261.