Thorsten, Anja, Joakim Samuelsson, och Marcus Samuelsson. 2021. ”Simuleringsträning Utvecklar lärarstudenters Yrkesspecifika Kunskaper”. Högre Utbildning 11 (2), 21-36. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2702.