Hellman, Josefin, och Anja Thorsten. 2021. ”Plagiera Eller Referera Vetenskapligt? En Studie Om Vad Studenter behöver lära Sig för Att Bli bättre På Referathantering”. Högre Utbildning 11 (1), 41-55. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2730.