Svensson, Maria. 2021. ”Lärarstudenters Erfarenheter Av Två Veckors Utlandspraktik – En möjlighet till Utveckling Av Interkulturella Perspektiv”. Högre Utbildning 11 (1), 1-15. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2791.