Selberg, Rebecca. 2021. ”Trigger Warnings – Om Undervisning Och Politisk gränshållning I 2020-Talets Sociala Landskap”. Högre Utbildning 11 (2). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412.