Borg, Christel, Johanna Tell, Terese Lindberg, Lina Nilsson, Anki Olsson, och Lisa Skär. 2022. ”Problembaserat lärande I Kombination Med Digitala Verktyg för genomförande Av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 Pandemin”. Högre utbildning 12 (2):177-22. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3560.