Sonesson, Anders. 2016. ”Skålar, tonår Och Högre Utbildning”. Högre Utbildning 6 (1), 1-2. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/749.