Dodou, Katherina. 2015. ”Mångfald Bortom Identifikationer: Studentpopulationens Diversifiering Och Vetenskapens arbetssätt”. Högre Utbildning 5 (3), 175-87. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/761.