Sonesson, Anders. 2015. ”Med Högre Utbildning I hängmattan”. Högre Utbildning 5 (2), 65-67. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/765.