Sonesson, Anders, och Maja Elmgren. 2014. ”Högre Utbildning för Vidare Perspektiv”. Högre Utbildning 4 (2), 93-94. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/779.