Sataøen, Hogne Lerøy. 2014. ”«Åpne, Mangfoldige Og respektfulle?» Visjoner Og Kjerneverdier I Norske Og Svenske høyere Utdanningsinstitusjoner”. Högre utbildning 4 (2), 95-108. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/780.