Plank, Katarina. 2014. ”När Karma Blev Konkret – Erfarenhetsbaserad Pedagogik Som Utmaning för lärare Och Studenter I Högre Utbildning”. Högre utbildning 4 (2):127-39. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/782.