Sonesson, Anders, Maja Elmgren, Mona Fjellström, Lars Geschwind, och Maria Larsson. 2014. ”Högre Utbildning Drar Tillbaka Artikeln ’Är Marknadsanpassad Forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter Akademins Nya krav’”. Högre utbildning 4 (2), 161. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/785.