Reinholdsson, Peter. 2013. ”Pedagogisk Handledning”. Högre utbildning 3 (3):239-41. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/805.