Sveen, Hanna, och Jenny Magnusson. 2013. ”Handledningens Vad, Hur Och varför – Interaktionella mönster Med Fokus På röst”. Högre Utbildning 3 (2), 87-102. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/808.