Hovstadius, Eva. 2013. ”Film Som Pedagogiskt Verktyg - En Brygga Mellan Teori Och Klinik”. Högre utbildning 3 (1), 63-68. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/828.