Wolrath Söderberg, M. (2017) ”Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande”, Högre utbildning, 7(2), s. 77-90. doi: 10.23865/hu.v7.1024.