Danielsson, A., Andersson, K., Gullberg, A. och Hussénius, A. (2018) ”Naturvetenskap för yngre barn – kunskapsinnehåll i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning”, Högre utbildning, 8(1), s. 1-13. doi: 10.23865/hu.v8.1112.