Holmström, O. (2018) ”Ensamarbetande doktoranders perspektiv på forskarutbildning och doktorandtillvaro: Ämnesmässig ensamhet, den informella socialisationens kraft och erkännandets betydelse”, Högre utbildning, 8(1), s. 14-29. doi: 10.23865/hu.v8.1138.