Färnlöf, H. (2018) ”’Kursen har självklart aktiv närvaro’– om löpande, muntlig examination på lektioner”, Högre utbildning, 8(2), s. 104-115. doi: 10.23865/hu.v8.1202.