Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H. och Manderstedt, L. (2019) ”En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal”, Högre utbildning, 9(1), s. 48–60. doi: 10.23865/hu.v9.1289.