Wennerberg, J., Blomström, V. och Nobel, E. (2019) ”Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap”, Högre utbildning, 9(1), s. 78-84. doi: 10.23865/hu.v9.1515.