Elbe, J. och Olsmats, C. (2020) ”Reflektioner kring en högre utbildning som lägger grunden för bildade företagsekonomer”, Högre utbildning, 10(2), s. 55-65. doi: 10.23865/hu.v10.1573.