Karlsson, T. S. (2019) ”När blir det plagiat? – En tvärsnittsstudie av studenters färdigheter och förmågor gällande fusk i form av plagiat”, Högre utbildning, 9(2), s. 32-47. doi: 10.23865/hu.v9.1645.