Zackariasson, M. (2019) ”Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning”, Högre utbildning, 9(2), s. 15–24. doi: 10.23865/hu.v9.1662.