Aldrin, E. S., Eklund, M. och Peter, H. (2020) ”Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen”, Högre utbildning, 10(1), s. 43-56. doi: 10.23865/hu.v10.1671.