Forsler, I., Forsman, M. och Magnusson, J. (2020) ”Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola”, Högre utbildning, 10(1), s. 108-120. doi: 10.23865/hu.v10.1861.