Persson, C., Melén, M. och Einarson, D. (2020) ”Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030”, Högre utbildning, 10(1), s. 18-24. doi: 10.23865/hu.v10.1949.