Carleklev, S., Älvgren, J., Idlinge, B. och Tomsmark, L. (2020) ”Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar”, Högre utbildning, 10(1), s. 13-17. doi: 10.23865/hu.v10.1961.