Pleijel, R. (2021) ”Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen”, Högre utbildning, 11(1), s. 16-26. doi: 10.23865/hu.v11.2261.