Magnusson, J. (2021) ”Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal”, Högre utbildning, 11(1), s. 56-75. doi: 10.23865/hu.v11.2296.