Tjulin, Åsa, MacEachen, E., Vinberg, S., Selander, J., Bigelow, P. och Larsson, R. (2021) ”Virtual Internationalization – we did it our way”, Högre utbildning, 11(2), s. 1-13. doi: 10.23865/hu.v11.2344.