Holmberg, J. (2020) ”Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll”, Högre utbildning, 10(1), s. 90-97. doi: 10.23865/hu.v10.2424.