Svensson, M. (2021) ”Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv”, Högre utbildning, 11(1), s. 1-15. doi: 10.23865/hu.v11.2791.